Zarządzaj plikami cookies

Darmowa dostawa Kurierem od 150 zł netto. Sprawdź >>

Koszyk

REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA KODÓW RABATOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM PRYMAT

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym sklep.prymat.pl

 

I Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

1.      Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym sklep.prymat.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).

2.      Właściciel sklepu internetowego  - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.prymat.pl prowadzony jest przez Prymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój) wpisaną pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517, kapitał zakładowy 200.160,00 zł, adres do doręczeń: adres do doręczeń: ul. Chlebowa14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, adres poczty elektronicznej: sklep@prymat.pl, numer telefonu: 881 822 443.

3.      Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym: https://sklep.prymat.pl/regulamin-sklepu

II Warunki ogólne

1.      Kod  rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na sklep.prymat.pl z rabatem zamieszczonym na kuponie przy założeniu ewentualnych progów minimalnych zaznaczonych w informacji o promocji.

2.      Kod rabatowy może zostać przyznany wyłącznie konsumentowi. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

3.      Udostępnienie kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie kodu rabatowego podczas organizowanej przez Właściciela sklepu internetowego promocji. 

4.      Skorzystanie z przesłanego kodu rabatowego jest dobrowolne. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego kodu rabatowego.

5.      Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku. Cena towaru oraz kwota rabatu udzielonego do danego towaru jest widoczna na paragonie.

6.      Klientowi przysługuje prawo do jednorazowego użycia kodu rabatowego, w okresie trwania promocji. 

7.      Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w sklepie Prymat (https://sklep.prymat.pl/promocje.html).

8.      Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.

9.      Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). 

10.  Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego Prymat. 

11.  Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „Wpisz kod promocyjny”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zastosuj kod” widocznym przy polu „Korzystam z kodu rabatowego” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

12.  Kody rabatowe posiadają określone daty ważności o czym informuje Właściciel sklepu. Właściciel sklepu internetowego ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności

13.  Właściciel sklepu internetowego ma również prawo odmówić realizacji zakupów z użyciem Kodu rabatowego w następujących przypadkach: 

a)      kiedy kodem rabatowym posługuje się osoba, która nie jest uprawniona do rabatu,

b)      w sytuacji błędnego naliczenia kodu rabatowego spowodowanego awarią Sklepu internetowego. 

 

III Reklamacje i zwroty towarów

1.      Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep: https://sklep.prymat.pl/regulamin-sklepu

2.      W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie. Wartość rabatu nie jest zwracana Klientowi.

3.      W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. 

4.      Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

5.       Regulamin obowiązuje od dnia 7.06.2023.